Geologické vycházky

Od roku 2009 se pravidelně každé jaro a podzim vydáváme na geologické exkurze, kde se seznamujeme s procesy, které utvářely tvář dnešní krajiny, a poznáváme dávno zaniklý život na dnech pravěkých moří. Pestrá geologická stavba území mezi Prahou, Berounem, Příbramí a Benešovem představuje nevyčerpatelnou inspiraci ke studiu geologických dějin od lokálních měřítek až po planetární perspektivu.

A jak se takové vycházky zúčastnit? Prostě přijďte včas na avizované místo srazu, oblečeni a obuti do přírody dle vašich zvyklostí s ohledem na předpověď počasí, do chlebníku si přibalte pití a svačinku… a vydejte se s námi na cestu do pravěku. Pokud vycházku pořádá všenorská knihovna, neplatíte žádné vstupné – obec akci sponzoruje.

Pokud chcete dostávat upozornění o připravovaných veřejných exkurzích, kontaktujte mě a já vás zařadím do mailing listu (stehlikf@gmail.com, tel.: 604 854 166).

Podívejme se do historie našich vycházek a připomeňme si, co už jsme během těch let poznali: 

Geologická historie okolí Všenor (22. října 2023) 

Jarov – Kosov: silur jihozápadně od Berouna (16. října 2022)

Všenory – Jíloviště (17. října 2021) 

Na jaře a na podzim r. 2020 jsme poznali epidemii covid-19 a díky epidemiologické situaci a Vládou nařízenému omezování shromažďování se vycházky nekonaly.

Sedlčansko-krásnohorský metamorfovaný ostrov (26. října 2019)

10 výročí geologických vycházek (27. dubna 2019)

Cukrák – Černošice (27. října 2018)

Koněprusy – Koukolova hora (14. dubna 2018)

Třebotov – Solopisky – Černošice (14. října 2017)

Starohory a prvohory mezi Točníkem a Brdy (23. dubna 2017)

Moře a řeky v okolí Černošic (16. října 2016) 

Liteň – Zadní Třebaň (17. dubna 2016)

Damil – Tetín (11. října 2015)

Skryje a okolí (19. dubna 2015)

Černošice – Všenory (12. října 2014)

Koda – Císařská rokle (13. dubna 2014)

Řevnice – Karlštejn (20. října 2013)

Radotín – Kosoř – Černošice (13. dubna 2013)

Všenory a okolí II (27. října 2012)

Jílové – Kamenný Přívoz (28. dubna 2012)

Všenory a okolí I, Černolice (27. října 2011)

Koněprusy a okolí (16. dubna 2011)

Beroun – Svatý Jan – Srbsko (23. října 2010)

Králův Dvůr – Děd – Stradonice (10. dubna 2010)

Trhové Dušníky – Rejkovice (19. září 2009)

návrh naučné stezky Černošice – Jíloviště – Měchenice (2008/2009)

Permoníci v jílovském zlatonosném revíru. Foto: F. Stehlík (duben 2012)