22. geologická vycházka 17.10.2021

Drazí přátelé přírody, geologie obzvlášť.

Po koronavirové pauze jsme s paní Sahánkovou (všenorská knihovna) připravili další geologickou vycházku, tentokrát do okolí Všenor.

Trasa nás zavede do mladých starohor a starých prvohor – ponoříme se tak do minulosti staré kolem půl miliardy let, ale zaručeně se dostane i na zajímavosti mladšího data (třeba v arboretu Jana Mejstříka uvidíme flóru aktuálně čtvrtohorní).

Sejdeme se v neděli 17. října v 10:00 u obecního úřadu ve Všenorech (kde je také cíl) a pětikilometrovou trasu s převýšením 200 m zdoláme doufám do třetí hodiny odpolední. Trasa je průjezdná terénními kočárky (přes spadané stromy přeneseme).

Občerstvení je nožné v závěru vycházky ve Všenorské Kovárně.

Na viděnou se těší

Filip Stehlík, průvodce

O polních cestách v České televizi

Stav

O ekologické funkci polních cest jsem mluvil v cyklu Náš venkov (ČT2).

Foto J. Tuka, 5. září 2020

Je to komplexní téma, na jehož důkladné probrání pochopitelně nebyl v pořadu prostor. Zejména příspěvek „zelených“ polních cest k zadržování vody v krajině nelze přijmout jako samozřejmost, a je třeba uvažovat i vliv zvýšené intercepce a transpirace, kterou vegetace způsobuje.

Rozhodně je potřeba mezioborová věcná diskuse při vytváření „chytré krajiny„, která má být vyváženým kompromisem mezi potřebami lidí, zvířat a měnícím se klimatem. Opatrnost a rozvážnost je na místě. Vždyť jak se dnes díváme na počiny „krajinných inženýrů“ minulého režimu, kteří pro vidinu zvýšených zemědělských výnosů zlikvidovali 120 000 km polních cest a další statisíce kilometrů jiných liniových krajinných prvků? (1)

Tak doufám, že než se znovu setkáme na geovycházce a najdeme kromě odkryvů i nějaké ty stinné polní cesty skrz širé lány.

Na viděnou!

(1) Více informací viz Franková, L. – Klápště, J. (2015): Sucho. Ochrana přírody, 6, 23-27.

Podzimní geologická vycházka zrušena

Drazí příznivci poznávání planety Země,

tradiční podzimní geologická vycházka se konat nebude.

S paní Sahánkovou (Knihovna Všenory) jsme plánovali akci na 18.10.2020, ale důvody, o kterých jste jistě dobře informováni vládou ČR, nepřejí našemu setkávání.

Ze stejných důvodů jsme museli zrušit už jarní vycházku, a jak to bude do budoucna je nejisté. Možná, že budeme nuceni na čas tradici geologických vycházek přerušit, protože vrcholy epidemie covid-19 se přesně kryjí s termíny našich vycházek. Připomínám, že vycházky pořádáme v dubnu a v říjnu, kdy ještě/už nejsou výchozy a lokality zarostlé bujnou vegetací. Pokud by se mi podařilo dát dohromady zajímavé lokality, kde navíc nebude vegetace na překážku, zkusíme uspořádat vycházku v nějakém mimořádném termínu.

 

21. geologická vycházka

Drazí milovníci geologických dobrodružství,

tentokrát se vydáme na dalekou cestu, abychom navštívili sousedy na sedlčansko-krásnohorském ostrově. Tento ostrov je takovou zmenšeninou prvohorní části Barrandienu, po které jsme chodili při minulých vycházkách. Kdysi jsme byli součástí jednoho moře a ke Krásnohoským a Sedlčanským jsme mohli snadno doplout na návštěvu. Ale před 300 miliony lety začalo našim sousedům doslova hořet pod zadkem a při teplotách kolem 800 °C nutně podlehli změnám, kterých jsme byli v centrálním Barrandienu ušetřeni.

Zvu vás tedy na sobotní návštěvu na sedlčansko-krásnohorský metamorfovaný ostrov. Sjedeme se 26.10.2019 v 10:00 na terénní základně Speleoklubu Týnčany u Divišovy jeskyně (klikni mapa), kde se nás ujme místní speleolog a tramp Josef „Čochtan“ Černý.

Vezměte si pevnou obuv, oblečení, které si můžete trochu ušpinit (nebo montérky na převlečení), svítilnu, můžete si vzít i vlastní přilbu, … svačinu.

Vycházka je fyzicky nenáročná, jen exkurse do jeskyně zahrnuje jisté akrobatické prvky. Kromě vlastního občerstvení se nabízí restaurace v nedalekých Petrovicích. Ukončení akce předpokládáme mezi 15-16 h

Na viděnou se těší

Mgr. Alena Sahánková, knihovna Všenory

a

Filip Stehlík, průvodce

 

Krajina kolem Týnčanského krasu. Pohled ze svahu vrchu Zbirov směrem k jihozápadu. (Foto: F. Stehlík, 15.10.2019)

20. geologická vycházka – posezení

Drazí a věrní účastníci geologických vycházek,

tentokrát se sejdeme, abychom si zavzpomínali a zopakovali si, co jsme všechno viděli během uplynulých devatenácti vycházek. Díky projekční technice bude možné problematiku geologického vývoje názorně demonstrovat.

O občerstvení bude tentokrát postaráno a trasa bude tak náročná, jak je náročné dostat se do sálu Vladimíra Holana v budově Obecního úřadu ve Všenorech. Tam se sejdeme v sobotu 27. dubna 2019 ve 14:00.

Na shledání se těší

Filip Stehlík, průvodce

a

Mgr. Alena Sahánková, pořadatel, knihovna Všenory

19. geologická vycházka – podzim 2018

Drazí geovýletníci,

podzimní geologická vycházka se uskuteční v sobotu 27.10. Sejdeme se v 10 hodin u autobusové zastávky „Jíloviště, Cukrák“ na straně blíže k vysílači. Na zastávce staví autobusy příměstské dopravy ve směru Smíchovské nádraží – Mníšek pod Brdy (linky 317, 318, 321).

Tématem vycházky bude geologie vrchu Kopanina neboli Cukráku. Od vysílače budeme sestupovat severozápadním svahem nad Lipence, pak na Kazín a do Černošic. Trasa je schůdná i s terénními kočárky (když tak s pomůžeme s přenosem). Příchod do Černošic plánujeme kolem 15 hodiny.

Na shledání se těší

Mgr. Alena Sahánková (knihovna Všenory)
a
Filip Stehlík (průvodce)
tel.: 604 854 166

Vysílač Cukrák na vrchu Kopanina (zdroj: www.kudyznudy.cz)

18. geologická vycházka – jaro 2018

Vážení geovýletníci,

letošní jarní geologická vycházka se uskuteční v sobotu 14.4.2018. Letos se vydáme do západního okolí koněpruského korálového útesu. Od Zlatého koně budeme směřovat na Havlíčkův Mlýn, Koukolovu horu a do Popovic. Trasa je dlouhá 6,6 km a jsou na ní úseky, kudy neprojede kočárek. Zejména sestup k Havlíčkovu Mlýnu je poměrně krkolomný a doporučuji turistické hole pro lepší stabilitu. Výstup na Koukolovu horu od Suchomastského potoka je táhlý a v závěru prudký. Avšak na trase není nic, co bychom již při dřívějších vycházkách nepřekonali, takže není třeba se bát.

Oblast, kterou budeme procházet, je špatně obsloužena veřejnou dopravou a lze využít pouze jediný autobusový spoj linky C17, který vyjíždí z berounského autobusového (vlakového) nádraží ze stání č. 6 v 10:23 a končí na horním (autobusovém) parkovišti u Koněpruských jeskyní, kde se sejdeme v 10:45. Z Popovic do Berouna se vrátíme mezi 17 a 18 hodinou vlakem nebo autobusem.

Kromě občerstvení u jeskyní není na trase žádná možnost dokoupit si zásoby jídla a pití. Vezměte si tedy, prosím, svačiny s sebou a na nějakém hezkém místě si uděláme pauzu.

Na viděnou

Filip Stehlík, průvodce

Mgr. Alena Sahánková, knihovna Všenory

Kotýzské stěny „Sloní hlavy“. (Foto: F. Stehlík, 7.3.2018)

17. Geologická vycházka – podzim 2017

20170926_142956

Údolí Švarcavy pod osadou Kala. (Foto: F. Stehlík, 26.9.2017)

Letošní podzimní geologická vycházka se bude konat v sobotu 14.10. Půjdeme se dívat na horniny odkryté v údolí Švarcavy mezi Třebotovem a Černošicemi. Sejdeme se na autobusové zastávce „Třebotov“ v 10:00; autobus č. 313 odjíždí na místo srazu ze zastávky „Nádraží Radotín“ v 9:43. Vycházku ukončíme u vlakové zastávky v Černošicích po 6,1 km chůze zhruba kolem třetí až čtvrté hodině odpolední.

Pozor! Část trasy (cca 1,5 km) je neprůchodná s kočárky, ale úsek lze pohodlně obejít po silnici. Doporučena je pevná obuv. 

Na setkání se těší

Filip Stehlík, průvodce

Mgr. Alena Sahánková, knihovna Všenory

Připojujeme několik fotografií z obhlídky trasy jako lákadlo:

IMGP6700_Změnit velikost

Švarcava pod rybníkem Pekárkem. (Foto: F. Stehlík, 26.9.2017)

IMGP6701_Změnit velikost

Tůň v údolí Švarcavy. (Foto: F. Stehlík, 26.9.2017)

20170926_155559

Klasický hospodský interiér v hostinci U Valtrů v Solopiskách. Otvírají v 11:00 a počítají, že se u nich osvěžíme. (Foto: F. Stehlík, 26.9.2017)

20170926_145342

Odkryv v břidlicích liteňského souvrství v Solopiskách s hojným výskytem graptolitů. (Foto: F. Stehlík, 26.9.2017)

IMGP6705_Změnit velikost

Fosílie graptolita, † 430 000 000 př. Kr. (Foto: F. Stehlík)

Grafika1

Výškový profil trasy. Půjdeme většinou z kopce 🙂 Pozor! Část trasy (cca 1,5 km) je neprůchodná s kočárky, ale úsek lze pohodlně obejít po silnici.

16. Geologická vycházka – jaro 2017

Drazí geovýletníci,

strávil jsem krásný den v oblasti mezi Křivoklátskou vrchovinou a Brdy a vybral pro vás šest lokalit reprezentujících období neoproterozoika, kambria a spodního ordoviku, tedy období dlouhé asi 220 milionů let (cca 700 – 480 Ma před současností).

Sejdeme se v neděli 23.4.2017 v 10:00 v Údolí ticha (zastavení 1). Lokality jsou dostupné s kočárkem, lépe terénním. Oběd je plánován v restauraci „U Rytířů“ blízko parkoviště pod Točníkem (zastavení 2). Ukončení předpokládám kolem 16 h v Olešné (zastavení 6).

Jak už bylo dříve předesláno, neobejdeme se tentokrát bez aut, z čehož plyne netradiční organizace, především navigace. Proto se, prosím, seznamte s místy zastavení na mapě. Případně si místo prohlédněte také na leteckém snímku; fotografie některých míst jsem připojil níže.

Snad nám vyjde počasí podobné tomu na motivačních (a navigačních) fotografiích:

Ta hezčí brána do hradu Točníku. (Foto: F. Stehlík, 16.3.2017)

Ta hezčí brána do hradu Točníku. (Foto: F. Stehlík, 16.3.2017)

Pohled kališnickým portálem na Žebrák. (Foto: F. Stehlík, 16.3.2017)

Pohled kališnickým portálem na Žebrák. (Foto: F. Stehlík, 16.3.2017)

Strážce padacího mostu.

Strážce padacího mostu.

Strážce hranice starohor a prvohor.

Strážce hranice starohor a prvohor.

zastavení 1

zastavení 1

Parkoviště pod Točníkem (zastavení 2). Parkované 50 Kč!

Parkoviště pod Točníkem (zastavení 2). Parkované 50 Kč!

Zastavení 4. Mezi domek a zábradlí se vejdou čtyři auta; ostatní zaparkují v blízkém okolí.

Zastavení 4. Mezi domek a zábradlí se vejdou čtyři auta; ostatní zaparkují v blízkém okolí.

 

Na shledanou se těší

Filip Stehlík, průvodce

Mgr. Alena Sahánková, knihovna Všenory