Všenory – Jíloviště (17. října 2021)

Letošní geologickou vycházku jsme zahájili prohlídkou arboreta pana Jana Mejstříka.

Obr. 1: Arboretum ve Všenorech (Foto: M. Kotásek, 17.10.2022)

Následoval výstup na Hřebeny budované dominantně ordovickými sedimentárními horninami (obr. 2) a našli jsme i relikt tektonicky z podloží vytažený relikt kambrických slepenců (obr. 3, jedná se patrně o nejvýchodnější výskyt středočeského kambria).

Výchoz řevnických křemenců. (Foto: K. Stojneková, 17.10.2021)

Žitecké slepence spodního kambria v katastru Jíloviště, 49° 55′ 44“, 14° 19′ 53“ (Foto: M. Kotásek)